Fundació Casa d'Empara

Patrimoni cultural

Odoo image and text block

Edifici de la seu social

L’actual edifici que acull la Casa d’Empara (Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20) forma una L amb la façana principal a la Rambla de Josep Tomás Ventosa i lateral al Carrer Llibertat, amb un pati-jardí interior que actualment comparteix amb l’escola El Cim.

És un edifici de dues ales, de planta rectangular, de planta baixa i tres plantes pis. Crugies perpendiculars a les façanes, amb porxo i galeries a les façanes interiors. Vestíbul central a l’ala principal amb volta rebaixada i escala principal. Parets de càrrega de paredat (tàpia) i totxo comú. Forjats amb bigues de fusta, ferro i formigó. Voltes rebaixades a la planta baixa.

Façanes composades sobre eixos verticals amb finestres i balcons sense volada. A l’ala principal hi ha obertures d’arc rebaixat, ràfec superior i barana massissa. Els porxos interiors tenen portals amb arc rebaixat i adintellats. La façana interior de l’ala lateral està realitzada amb obra vista, amb obertures d’arc rebaixat i finestrals d’arc apuntat. La disposició de les parets mestres internes en l’edifici principal, lleugerament obliqües respectes a les façanes, es corresponen a l’antiga masia que estava orientada al migjorn. Les obres de construcció de la Casa van alinear les façanes amb l’actual Rambla Josep T. Ventosa. La façana del carrer Llibertat està revestida de pedra calcària amb elements prou singulars.

L’edifici principal es basteix sobre les restes d’una primitiva masia, amb un primer projecte al 1864 del mestre d’obres Josep Fabrés i Fontanals, de reforma i construcció d’una casa asil per a homes i dones. Malgrat tot, l’edifici aixecat no es correspon amb aquest projecte, que finalment es inaugurat al 1875. Al 1878, la Casa s’amplia amb dues sales, a les que s’afegeix una segona i important ampliació al 1883. Al 1897 la Casa d’Empara adquireix i incorpora els jardins posterior que havien estat els Jardins Tívoli.

El conjunt de l’edifici de la Casa d’Empara està inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.

Des del 1982, la Casa ha estat sotmesa a un important programa de transformació i millora anomenat Programa Marc, per a adaptar-la als nous temps, amb nous criteris de funcionalitat i qualitat de vida dels residents. Es suprimeixen les sales comunitàries, la comunitat religiosa es trasllada a la tercera planta totalment renovada, els serveis comuns es concentren en la planta baixa, es renova la cuina, s’instal·len ascensors, es reforcen estructures i forjats, nous patis interiors, nous serveis sanitaris, calefacció, etc., la Casa entra en la modernitat. Aquest procés, avui, encara és viu i la transformació i millora de la Casa és constant i permanent.

La Capella

La Capella  de la Casa d’Empara està situada a la cantonada que conformen la Rambla Josep Tomás Ventosa i el carrer Llibertat. Està formada per una sola nau, amb dues façanes fent cantonada.

Les parets de càrrega son de pedra, amb arcs de diafragma i coberta de teula comuna a dues vessants. Nau de quatre trams, un d’ells coincideix amb l’entrada lateral des de la Casa, separats per arcs ogivals i coberts amb sostre pla. Absis poligonal de cinc panys que parteix d’una base de planta quadrangular. Disposa d’un doble cor sobre l’atri amb llotja de tres arcs ogivals al primer i dues finestres al segon.

L’entrada principal està situada a la Rambla Josep T. Ventosa i no disposa de cap entrada pel carrer Llibertat. La façana principal, és de composició simètrica amb portal central ogival amb arquivoltes i trencaaigües amb cresteria. Campanar de cadireta sobre la porta principal, d’una arcada apuntada amb frontó acabat amb cresteria. La façana lateral, disposa de quatre finestrals ogivals amb vitralls que també es reprodueixen als finestrals de l’absis.

Els acabats interiors son pintats i el paviment a la nau central és de terratzo i de marbre al presbiteri.

L’edifici es projectat al 1879, amb notables influències medievalistes  amb gran acceptació en aquella època, per l’arquitecte Josep Oriol Mestres i Esplugues. L’edifici s’acaba i es beneeix al 1882. Posteriorment intervé en el disseny de l’altar i el sagrari, l’arquitecte Josep Mª Jujol i Gibert, notable deixeble d’Antoni Gaudí.

El conjunt de l’edifici de la Capella de la Casa d’Empara està inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.

Josep Oriol Mestres i Esplugas, Arquitecte i Acadèmic de Ciències i Arts de Sant Jordi, és també l’arquitecte de la Catedral de Barcelona, director de les obres de construcció del Liceu de Barcelona. Participà en diferents restauracions i construccions d’esglésies i entre elles la de Sant Antoni Abat de la nostra Vila.

La capella disposa d'un ric fons de vitralls en procès de restauració. Més informació aquí

Actualment, la Capella en forma part indissoluble de la vida diària de la casa i el servei religiós també està obert al culte públic.

Odoo text and image block